Biz Sizi Arayalım
Stratejik Yatırımların Teşviki | Yatırım Teşvik


Ana Sayfa  | Hakkımızda  |  İletişim   

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Stratejik yatırımlar %50 den fazlası ithalat ile karşılanan ara malların veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak adlandırılmaktadır. Burada ki amaç ülkeye döviz kazandıracak üretim ve faaliyetlere yönelik yatırımların desteklenmesidir. Stratejik yatırımlar büyük ölçekli sermaye gerektirmekle birlikte Yatırım Teşvik Sistemi içinde Teşvik Unsurları en geniş kapsama sahip olan yatırım şeklidir.

Stratejik Yatırımların Teşvikinde görülen destek unsurları şu şekildedir;Stratejik Yatırımların Teşviki

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteğinde
 • Sigorta Primi Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • KDV İadesi

 Stratejik Yatırımların Teşviki – Diğer Yatırım Konuları

Stratejik yatırımlar diğer yatırım konularından farklı olarak değerlendirilir ve bir kurula sunularak yatırımın teşvik edilip edilmeyeceğine karar verilir. Stratejik yatırımların değerlendirme esasları genel ifadelerle şu şekildedir;

 • İlgili kurumlardan alınmak üzere son 12 aylık verilerin dikkate alınacağı ve üretilecek ürünün ithalatının ihracatından fazla olduğunu gösteren yazı/ belge/veri/rapor istenebilir.
 • Üretilecek ürünün son 12 aylık dönemde ithalat tutarının 50 Milyon ABD dolarının üstünde olup olmadığını gösteren yazı/belge (ilgili kurumlardan alınmış)
 • Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması şartı aranmaktadır. (rafineri ve petrokimya yatırımları hariç)

 Stratejik Yatırımların Teşviki – Daha Fazla Bilgi

Yatırımınızın Stratejik Yatırımlar arasında değerlendirilmesi halinde bu desteklerden yararlanabilirisiniz. Detaylı bilgi almak için Yatırım Teşvik Uzmanlarımızla görüşebilirisiniz.