Biz Sizi Arayalım
Arazi Tahsisi | Yatırım Teşvik


Ana Sayfa  | Hakkımızda  |  İletişim   

Arazi Tahsisi

Arazi Tahsisi

Arazi Tahsisi

Yatırımlara tahsis edilecek olan arazinin mülkiyeti şu kurumlara ait olmalıdır;

HazineyeArazi Tahsisi

Özel bütçeli idarelere

İl özel idarelerine

Belediyelere ait taşınmazlar ile

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler

Yatırıma uygun taşınmazların yatırımcılara ilanı şu şekilde gerçekleşmektedir;

Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkarılması uygun görülen taşınmazlar en az iki aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar başvuru tarihine kadar taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanır. Ayrıca müracaat tarihinden 30 gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde en az bir defa ilan edilir. İlanlar Valiliklerce yapılır.

 Arazi Tahsisi – Yararlanabilecek Kişiler

Ekonomi Bakanlığınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olanlar veya Ekonomi Bakanlığınca Yatırımın Karakteristik Değerini gösteren yazı alan yatırımcılar bu belge veya yazı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Başvuru yapabilirler.

Burada Dikkat edilmesi gereken en önemli unsur Yatırım Bilgi Formunuzu doldururken mutlaka Arazi Tahsisini destek unsurları kısmında işaretlemeleri gerekmektedir.

Yatırım Yeri Tahsisinden Yararlanma Şartları şunlardır;

İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin,

Tarım ve hayvancılık yatırımı için bir,

Turizm yatırımları için iki,

Diğer yatırımlar için üç katından fazla olan,

Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmayan veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımları yapmak isteyen,

Taahhüt ettiği yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan,

Yatırımın finansmanının ne şekilde yapılacağını beyan eden,

Taahhüt edilen yatırım tutarı on milyon TL’yi aşması halinde fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hususların yanı sıra istenebilecek diğer şartları da yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

Arazi Tahsisi İzin Bedelleri

İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli

I ve II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 3’ü,

III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 2’si,

IV üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 1i’dir.