Biz Sizi Arayalım
Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar | Yatırım Teşvik


Ana Sayfa  | Hakkımızda  |  İletişim   

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi için Gerekli Evraklar Şunlardır;

 

Fon Makbuzu Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Bilgi Formları ve Makine Teçhizat Listeleri

Vergi levhasının sureti

İmza Sirküleri  (Noter onaylı)

Yatırımın gerçekleştirileceği tesise ait kira kontratı (varsa en az 5 yıllık) veya yatırımın yapılacağı yerin tapu fotokopisi

Ticaret Sicil Gazeteleri (Kuruluş gazetesi, adres değişikliği, sermaye artırımı)

Vekaletname (Noter onaylı)

SSK müdürlüğünden Tüm Türkiye kapsamında borcu olmadığına veya taksitlendirildiğine dair yazı

Dilekçe

Taahhütnameler

Kapasite raporu (tevsi ve modernizasyon yatırımları için)

OSB bölgesinde olduğuna dair OSB yönetiminden alınacak yazı (tevsi ve modernizasyon yatırımları için yatırımın OSB içinde olduğuna dair yazı)

ÇED belgesi (sadece gerekli yatırımlar için)