Biz Sizi Arayalım
Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır | Yatırım Teşvik


Ana Sayfa  | Hakkımızda  |  İletişim   

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım teşvik belgesi başvurusu uygun yatırım konusu ve yatırım yeri belirlendikten sonra gerekli belge ve formlardan oluşan bir proje dosyası ile T.C Ekonomi Bakanlığı’na yapılır. Dosyanız bizim tarafımızdan hazırlanır ve süreç içerisinde yine tarafımızdan takibi yapılarak dosya onaylandıktan sonra tarafınıza ulaştırılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır – Gerekli Belgeler

 • Fon MakbuzuYatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır
 • Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
 • Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
 • Vergi levhasının sureti
 • İmza Sirküleri  (Noter onaylı)
 • Yatırımın gerçekleştirileceği tesise ait kira kontratı (varsa en az 5 yıllık)
 • Ticaret Sicil Gazeteleri (Kuruluş gazetesi ve tadil gazeteleri)
 • Vekaletname (Noter onaylı)
 • SGK müdürlüğünden Tüm Türkiye kapsamında borcu olmadığına veya taksitlendirildiğine dair yazı
 • İki nüsha Fizibilite Etüdü      (Tarafımızca hazırlanacak)
 • Dilekçe                                         (Örneği tarafımızca hazırlanacak)
 • Taahhütnameler                      (Örneği tarafımızca hazırlanacak)
 • Kapasite raporu (tevsi ve modernizasyon yatırımları için)
 • OSB bölgesinde olduğuna dair OSB yönetiminden alınacak yazı (tevsi ve modernizasyon yatırımları için yatırımın OSB içinde olduğuna dair yazı)
 • ÇED belgesi (gerekli olan yatırımlar tarafımızca bilgilendirilecektir)
 • Maden ruhsatı (gerekli olan yatırımlar tarafımızca bilgilendirilecektir)

 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır – Notlar

 

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması konusunda en önemli konulardan biri sizi doğru yönlendirecek bir uzmanla çalışmanızdır. Bu noktada bir danışmanlık şirketinden beklenecek en önemli konu sizi doğru yönlendirmesi, bilgileri eksiksiz vermesi ve dosyanızı itina ile takip etmesidir. Bu hususta deneyimli Yatırım teşvik Uzmanlarımız sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacaktır.