Biz Sizi Arayalım
Vergi Resim Harç İstisnası


Ana Sayfa  | Hakkımızda  |  İletişim   

Vergi Resim Harç İstisnası

Vergi Resim Harç Belgesi Nedir ?

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak vergi resim harç istisnasından faydalanmak için alınabilecek bir belgedir. İhracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü

Vergi Resim Harç İstisnası

kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla alınan bir belgedir.

Vergi Resim ve Harç İstisnası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)
2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu
3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (Banka tasdikli)
4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği),
5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
6- Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli),
7- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)
8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, Seyahat Acentesi Belgesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Karnesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği, imalatçı firmalar için Kapasite Raporu v.b.)
9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı ile Tebliğ’in 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi için DPT Müsteşarlığının cari yıla ait yatırım programı numarası)

 

Vergi Resim Harç Belgesi Ne İşe Yarar ?

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,
Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar,

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu ve ihdas edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ile diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.

 

 Vergi Resim ve Harç Belgesinin Süresi Ne Kadardır ?

Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 24 aydır. Ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 ay uzatılır.

vergi, resim, harç, istisnası, ihracat, vergi resim, vergi harç, vergi resim harç, vergi resim harç istisnası, yatırım, teşvik, yatırım teşvik, vergi resim istisnası, vergi resim harç istisnası belgesi, vergi resim harç istisnası, vergi resim harç istisnası belgesi nasıl alınır, vergi resim harç istisnası proje formu, vergi resim harç istisnası belgesi örneği, vergi resim harç istisnası nedir, vergi resim harç istisnası tebliği, vergi resim harç istisnası belgesi başvuru, vergi resim harç istisnası tebliğ, vergi resim harç istisnası mukteza, vergi resim harç istisnası belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi nasıl alınır, vergi resim harç istisnası proje formu, ek2, vergi resim harç istisnası proje formu, vergi resim harç istisnası belgesi örneği, vergi resim harç istisnası nedir, vergi resim harç istisnası, vergi resim harç istisnası tebliği, vergi resim harç istisnası belgesi başvuru, vergi resim harç istisnası tebliğ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>